poniedziałek, 6 października 2014

Ekspresjonizm abstrakcyjny


Malarstwo abstrakcyjne - Ekspresjonizm abstrakcyjny.


obrazy abstrakcyjne Ewelina Bogacz


Pojęcie ekspresjonizm abstrakcyjny to najszersze określenie, obejmujące prawie cała abstrakcję geometryczną. 


W wersji anglojęzycznej – abstract expressionism – odnosi się do abstrakcjonizmu nowojorskiego, zapoczątkowanego w połowie lat 40. Jest to pierwszy kierunek w sztuce powstały w Stanach Zjednoczonych, który wywarł tak duży wpływ na rozwój sztuki światowej. Sztuka amerykanów opierała się głównie na silnym indywidualizmie oraz spontanicznej improwizacji. 


Malarstwo abstrakcyjne action painting. Autor: Ewelina Bogacz

Takie podejście zaowocowało ogromną różnorodnością środków wypowiedzi - wśród reprezentantów ekspresjonizmu abstrakcyjnego znajdziemy dynamiczne prace Jacksona Pollocka oraz spokojne, medytacyjne dzieła Marka Rothko.


W ramach Szkoły nowojorskiej rozwinęły się dwa nurty:
  • action painting (action-art) (malarstwo akcji, gestu)
Oparty na przypadkowości i spontanicznym działaniu, za pierwszoplanowy uważa akt twórczy. Odwołuje się do podświadomości artysty, odruchowego działania jako jedynie autentycznego sposobu tworzenia.


Malarstwo abstrakcyjne action painting. Autor: Ewelina Bogacz

Głównymi przedstawicielami action-art byli: Jackson Pollock i Willem de Kooning.
J. Pollock podczas pracy.

  • color field painting (malarstwo barwnych płaszczyzn)
color field painting najistotniejszym elementem jest kolor. Uwaga twórcy skupia się na przekazaniu barwy, rozciągniętej na dużej powierzchni malarskiej, jako nośnika emocji. Proces twórczy podlega ścisłej kontroli.
Color field painting reprezentowali: Mark RothkoClyfford Still i Barnett Newman.
Malarstwo abstrakcyjne color field painting. Autor: Ewelina Bogacz

Mimo wspomnianej niejednorodności wewnątrz ruchu, jego reprezentantów cechowały pewne podobieństwa. Było to zamiłowanie do dużych płócien, nacisk na płaskość, podejście "całościowe" – traktujące wszystkie fragmenty płótna z równą uwagą, bez skupiania się na części centralnej z pominięciem krawędzi.
Malarstwo abstrakcyjne color field painting. Autor: Ewelina Bogacz
Ekspresjonizm abstrakcyjny, jako pierwszy oryginalnie amerykański nurt w sztuce, ukazał światu żywotność i kreatywność Ameryki lat po II wojnie światowej. Zwrócił też uwagę na jej potrzebę i umiejętność rozwoju w sensie estetycznym, niezależnie od europejskich standardów.

Zainteresowanych tematem malarstwa ekspresjonistycznego zapraszam do śledzenia mojego profilu na fb: https://www.facebook.com/EwelinaBogaczART

źródło: wikipedia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz