DEFINICJE


 • Emblemat
 • Jest to złożona forma graficzna, która stanowi kompozycję składającą się z loga (vide. logo, logotyp) oraz danych teleadresowych ujętych w konkretny zestaw kolorów.
 • Identyfikacja wizualna
 • Jedno z podstawowych narzędzi wizerunkowych jakimi może dysponować firma. Skuteczna identyfikacja wizualna to taki zestaw obiektów graficznych i zachowań, który wywołuje u odbiorcy pozytywne skojarzenia z konkretną marką lub produktem.
 • Księga identyfikacji wizualnej
 • Podstawowy dokument identyfikacji wizualnej. Jest to zestaw jednoznacznych wytycznych dotyczących loga (vide: logo, logotyp), jego użycia, typografii czy kolorystyki z jaką zgodne muszą być zgodne wszystkie obiekty służące do komunikacji zewnętrznej firmy lub instytucji. Szczególnie dotyczy to komunikacji o charakterze reklamowym oraz relacji klienckich.
 • Logo
 • Podstawowy element komunikacji wizualnej. Logiem nazywamy cały znak graficzny. Składa się z sygnetu (vide: sygnet), logotypu (vide: logotyp), oraz hasła firmowego.
 • Logotyp
 • Jest to przedstawienie nazwy firmy w specyficznej, wyjątkowej (niejednokrotnie - zastrzeżonej) formie typograficznej przy użyciu ściśle zdefiniowanych barw firmowych. Wraz z sygnetem (i ew. hasłem) tworzy logo (vide: logo).
 • Rewitalizacja znaku
 •  to odmłodzenie, poprawienie znaku firmowego. Jest to proces, któremu powinny zostać poddane przede wszystkim znaki wadliwe (źle zaprojektowane) a także należące do firm zmieniających częściowo lub całkowicie profil działalności. Rewitalizacja z reguły nie oznacza całkowitej zmiany loga lecz jedynie jego profesjonalne odświeżenie. 
  Rebranding może oznaczać zarówno całkowitą zmianę nazwy i identyfikacji firmy jak również zmianę samej warstwy identyfikacji wizualnej. W tym drugim przypadku pociąga on za sobą powstanie całkowicie nowego logo (vide: logo) oraz księgi identyfikacji wizualnej (vide. księga identyfikacji wizualnej).
 • Sygnet
 •  to część graficzna loga. Np. w logo firmy „Nike” sygnetem jest słynna „łyżwa”
 • Wizerunek firmy / instytucji
 • Jeden z najważniejszych aspektów tożsamości firmy. Przede wszystkim odnosi się do skojarzeń i wyobrażeń na temat firmy lub instytucji jakie mają jej pracownicy i klienci. Podstawowymi metodami budowania pozytywnego wizerunku są dobra identyfikacja wizualna oraz skuteczne procedury komunikacyjne.
 • Wizualizacja
 • Jeden z najważniejszych aspektów tożsamości firmy. Przede wszystkim odnosi się do skojarzeń i wyobrażeń na temat firmy lub instytucji jakie mają jej pracownicy i klienci. Podstawowymi metodami budowania pozytywnego wizerunku są dobra identyfikacja wizualna oraz skuteczne procedury komunikacyjne.